Jaktskytingar Ålfoten Skyttarlag 2018


Skytingane blir arrangerte på skytebana ved Karlskaret i Myklebustdalen.

Torsdagar vil skytingane vere frå klokka 17:30 til 19:00

Søndagar vil skytinga vere frå klokka 15:00 til 17:00

Vi minner om at ein må gjennomføre 30 treningsskot over to dagar før ein kan gjennomføre storviltprøva.

Dei medlemmane som kan vise betalt medlemskap vil som tidlegare år kunne gjennomføre jaktprøve/treningsskot gratis. Dei som ikkje har betalt medlemskap, må betale pr. treningskveld. I tillegg må dei betale for å skyte storviltprøve. Det er derfor viktig at medlemmar har betalt medlemskap og har kvittering på dette. Ein kan betale medlemskap i Karlskaret, hugs på å får det stempla. Medlemmar i Ålfoten Skyttarlag kan kjøpe skot på bana som tidlegare.

Desse dagane vert det arrangert jaktskytingar:

Dato:

Klokkeslett:

Torsdag 21.06.18

17:30-19:00

Søndag 24.06.18

15:00-17:00

Torsdag 28.06.18

17:30-19:00

Søndag 01.07.18

15:00-17:00

Torsdag 05.07.18

17:30-19:00

Torsdag 02.08.18

17:30-19:00

Søndag 05.08.18

15:00-17:00

Torsdag 09.08.18

17:30-19:00

Søndag 12.08.18

15:00-17:00

Torsdag 16.08.18

17:30-19:00

Søndag 19.08.18

15:00-17:00

Torsdag 23.08.18

17:30-19:00

Informasjon frå styret blir publisert på heimesida til Ålfoten Skyttarlag

http://aalfoten.skytterlag.no/ og Aalfoten.no på facebook

 
 

Styret 2018
Styret for 2018 er samansett slik:

Leiar- Ivar A. Myklebust    tlf 46889703

Nestleiar- Kjetil Dreyer      tlf 90677720

Sekretær- Espen Hunvik   tlf 47888135

Kasserar- Jan Hütter        tlf 95330411

Styremedlem- Rune Verlo  tlf 47452750

Visst det er noko du lurer på så  ta kontakt på telefon  

Jaktskytingar Ålfoten Skyttarlag 2017

Skytingane blir arrangerte på skytebana ved Karlskaret i Myklebustdalen.

Torsdagar vil skytingane vere frå klokka 17:30 til 19:00

Søndagar vil skytinga vere frå klokka 15:00 til 17:00

Vi minner om at ein må gjennomføre 30 treningsskot over to dagar før ein kan gjennomføre storviltprøva.

Dei medlemmane som kan vise betalt medlemskap vil som tidlegare år kunne gjennomføre jaktprøve/treningsskot gratis. Dei som ikkje har betalt medlemskap, må betale pr. treningskveld. I tillegg må dei betale for å skyte storviltprøve. Det er derfor viktig at medlemmar har betalt medlemskap og har kvittering på dette. Ein kan betale medlemskap i Karlskaret, hugs på å får det stempla. Medlemmar i Ålfoten Skyttarlag kan kjøpe skot på bana som tidlegare.

Desse dagane vert det arrangert jaktskytingar:

Dato:

Klokkeslett:

Søndag 11.06.17

15:00-17:00

Torsdag 15.06.17

17:30-19:00

Søndag 18.06.17

15:00-17:00

Torsdag 22.06.17

17:30-19:00

Søndag 25.06.17

15:00-17:00

Torsdag 29.06.17

17:30-19:00

Torsdag 03.08.17

17:30-19:00

Søndag 06.08.17

15:00-17:00

Torsdag 10.08.17

17:30-19:00

Søndag 13.08.17

15:00-17:00

Torsdag 17.08.17

17:30-19:00

Søndag 20.08.17

15:00-17:00

Torsdag 24.08.17

17:30-19:00

Informasjon frå styret blir publisert på heimesida til Ålfoten Skyttarlag

http://aalfoten.skytterlag.no/ og www.aalfoten.dinstudio.no

Styret

 

Jaktskytingar 2016

Ålfoten Skyttarlag startar med jaktskytingar frå 23.06.16. Det vil bli arrangert skytingar gjennom sommaren og den siste skytinga blir arrangert 21.08.2015. Skytingane blir arrangerte på skytebana ved Karlskaret i Myklebustdalen.

Torsdagar vil skytingane vere frå klokka 17:30 til 19:00

Søndagar vil skytinga vere frå klokka 15:00 til 17:00

Vi minner om at ein må gjennomføre 30 treningsskot over to dagar før ein kan gjennomføre storviltprøva.

Skyting for medlemmar vil som tidlegare vere gratis, medan dei som ikkje er medlem, må betale pr. treningskveld. I tillegg må dei betale for å skyte storviltprøve. Vi sel også skot som tidlegare.

Desse dagane vert det arrangert jaktskytingar:

Dato:

Klokkeslett:

Torsdag 23.06.16

17:30-19:00

Søndag 16.06.16

15:00-17:00

Torsdag 30.06.16

17:30-19:00

Søndag 03.07.16

15:00-17:00

Torsdag 28.07.16

17:30-19:00

Søndag 31.07.16

15:00-17:00

Torsdag 04.08.16

17:30-19:00

Torsdag 11.08.16

17:30-19:00

Søndag 14.08.16

15:00-17:00

Torsdag 18.08.16

17:30-19:00

Søndag 21.08.16

15:00-17:00

Informasjon frå styret blir publisert på heimesida til Ålfoten Skyttarlag

http://aalfoten.skytterlag.no/ og www.aalfoten.dinstudio.no

Styret

 

Link til livevisning

Styret 2016
Styret for 2016 er samansett slik:

Leiar- Ivar A. Myklebust    tlf 46889703

Nestleiar- Kjetil Dreyer      tlf 90677720

Sekretær- Jan Hütter        tlf 95330411

Kasserar- Helge Bruvoll     tlf 91166949

Styremedlem- Rune Verlo  tlf 47452750

Visst det er noko du lurer på så  ta konrakt på telefon  
På årsmøte vart det vedteke nye prisar f.o.m 2012.
 
Medlemskontigenten vert uendra, så medlemsskap  inkl. all skyting utenom konkurranse ved bana kr. 300,-
Er du ikkje medlem er prisane endra til kr. 200,- pr. treningskveld jaktskyting og kr. 400,- pr. oppskyting a 3 serier. 
 
Deltaking på lagsstemner: kr. 50,- for ungdomsskyttere.
                                      kr.100,- for vaksne.
Støtt Ålfoten Skyttarlag gjennom Norsk tipping
Ålfoten skyttarlag er no registrert i frivilligheitsregisteret. Du kan no støtte skyttarlaget via spillekortet ditt hos norsk tipping. Her kan du gi inntil 5% av det du tippar for til Ålfoten Skyttarlag.
 
For meir informasjon om grasrotandelen følg vedlagt link.
  

Meningsmåling  
  Treffer du ofte kjente på skytebanen? 
Ja
Nei